HOME
Wat is aseksualiteit (niet) Media AVEN en forum Symbolen Links Contact
logo

Welkom

Met deze site willen we overzichtelijke informatie bieden over alles wat met aseksualiteit te maken heeft in België en Nederland.

Deze site is bedoeld voor aseksuelen, partners en ouders van aseksuelen, journalisten, seksuologen, psychologen, huisartsen en andere belangstellenden.
We werken nauw samen met de Nederlandstalige afdeling van AVEN (Aseksueel Voorlichtings- en Educatie Netwerk).

button: seks? nee bedankt!

Waarom is het belangrijk dat er meer aandacht komt voor aseksualiteit?

Nu homo- en biseksualiteit min of meer bekend zijn in de maatschappij, merken wij als aseksuelen, dat vrijwel iedereen uitgaat van het idee dat 'de mens een seksueel wezen is'.
Komt men in aanraking met aseksualiteit, dan wordt dit vaak gezien als medisch, psychologisch, seksueel probleem of stoornis. We zien hier een parallel met vroegere jaren, waarin homoseksualiteit werd miskend, omdat het idee heerste dat 'man en vrouw voor elkaar geschapen zijn' en homoseksualiteit 'tegennatuurlijk' was.

Daarnaast is seks overal aanwezig in de maatschappij, maar wel op een eenzijdige manier: in reclame, films en roddels. Na de seksuele revolutie van de jaren 60 en 70 bestaat het idee dat iedereen veel, vaak en vrij seks 'mag' beleven. Wie niet aan dit beeld voldoet wordt beschouwd als abnormaal, een probleemgeval. Met name voor aseksuele jongeren kan dit tot grote problemen en eenzaamheid leiden. Veel aseksuelen vertellen dat ze zich eenzaam hebben gevoeld met hun 'geheim', voordat ze andere aseksuelen ontmoetten, al of niet via het AVEN-forum.
Veel jonge mensen hebben het gevoel 'beschadigd' te zijn als ze merken dat iedereen om hen heen seks wil, en zij zelf niet. Maar er is niets mis met aseksueel zijn. Alle mensen moeten kunnen leven zonder te denken dat ze raar of ongezond zijn alleen omdat ze geen seks hebben.

Zelfs in homo-kringen wordt soms met ongeloof of afwijzing gereageerd op aseksualiteit. Dit is wel begrijpelijk voor een groep die zich seksuele vrijheid heeft moeten bevechten. Maar het geeft aan hoe belangrijk het is dat er ook vrijheid is voor mensen die geen behoefte hebben aan seks met elkaar.