HOME
Wat is aseksualiteit (niet)
Media AVEN en forum Symbolen Links Contact
logo

Wat is aseksualiteit

en wat is het niet

Een aseksueel ervaart geen seksuele aantrekking tot een ander.

Aseksuelen kunnen

 • verliefd worden
 • opwinding ervaren en een orgasme hebben
 • van elke leeftijd zijn, elk geslacht en elke achtergrond
 • verlangen naar vriendschap en verbondenheid, zoals iedereen

Aseksualiteit is niet hetzelfde als

 • celibaat
 • androgynie
 • onderdrukking van gevoelens
 • afkeer van seks
 • seksueel gebrek
 • geen of laag libido
 • angst voor intimiteit
 • onvermogen om een partner te vinden

Aseksualiteit is, in de breedste zin van het woord, de afwezigheid van seksuele aantrekking.

Omdat aseksualiteit aangeboren of in elk geval diepgeworteld is, is het vergelijkbaar met een seksuele voorkeur of geaardheid. Een vaak aangehaald onderzoek stelt het percentage aseksuelen op 1% van de bevolking.

Aseksualiteit verschilt van vrijwillige en bewuste vormen van seksuele onthouding, zoals het celibaat, en van gedwongen afzien van seks als gevolg van ziekte. Aseksualiteit komt in vele vormen voor. Zo kunnen sommige aseksuelen toch seks hebben.

Soorten aseksualiteit

Het AVEN beschrijft 5 soorten of types van aseksualiteit bij mensen:

Type A
Personen die wel een seksuele drift ervaren, maar zich niet seksueel tot andere personen aangetrokken voelen.
Deze mensen hebben een zeker biochemische ervaring van seks, doen mogelijk ook aan masturbatie, maar zullen nooit met een andere persoon seks hebben.
Type B
Personen die zich tot anderen aangetrokken voelen, maar geen seksuele drift ervaren.
Deze mensen hebben wel diepere emotionele bindingen met anderen, houden ook wel van iemand anders, maar zonder de behoefte met hun geliefde ook seks te hebben. Maar dit sluit lichamelijke tederheid niet uit.
Type C
Personen die zowel seksuele drift ervaren als emotionele aantrekking tot anderen, maar die toch geen seks hebben.
Zij kunnen wel masturberen en van iemand houden. Maar seks met de ander en de liefde voor de ander zijn twee heel verschillende dingen, die niet samengaan.
Type D
Personen die geen seksuele drift ervaren, en ook geen emotionele aantrekkingskracht tot anderen ervaren.
Deze mensen kunnen wel goede en/of emotionele vriendschappen hebben, alleen ze hebben niet de behoefte aan liefde of seks.
Type E
Personen die alleen seksuele drift en aantrekkingskracht tot anderen ervaren als deze esthetisch is. In andere gevallen ervaren ze seksualiteit als afstotend. Deze mensen kunnen goede en/of emotionele vriendschappen hebben, alleen hebben ze niet de behoefte aan onesthetische seksuele interactie. Dit wordt ook wel 'esthetische aseksualiteit' genoemd.

Romantische relaties

Hoewel aseksuelen nauwelijks of geen seksuele aantrekking ervaren tot een ander, heeft een deel van de aseksuelen wel degelijk behoefte aan romantische relaties. Deze aseksuelen ervaren dus wel romantische aantrekkingskracht.

We verdelen aseksuelen dan ook wel in romantische en aromantische (niet-romantische) aseksuelen.
Voor wat betreft de romantische relaties maken we een onderscheid in de volgende vormen:

 • heteroromantisch: romantisch aangetrokken tot mensen van het andere geslacht
 • homoromantisch: romantisch aangetrokken tot mensen van hetzelfde geslacht
 • biromantisch: romantisch aangetrokken tot mensen van beide geslachten
 • demiromantisch: alleen romantisch aangetrokken tot personen waarbij een diepe emotionele band aanwezig is
 • panromantisch: romantisch aangetrokken tot mensen van ieder (of geen) geslacht
 • transromantisch: romantisch aangetrokken tot mensen die van geslacht zijn veranderd
 • polyromantisch: romantisch aangetrokken tot mensen van meer dan een geslacht, zonder te bedoelen dat er maar 2 geslachten zijn.

Grijze gebieden

Omdat de definitie van aseksualiteit redelijk strikt is ('een compleet gebrek aan seksuele aantrekkingskracht') is er een groep mensen die zich wel met aseksualiteit identificeert, maar eigenlijk niet helemaal aan de definitie voldoet. We spreken dan over demiseksuelen en grijze A's.

Demiseksuelen

Demiseksualiteit is een geaardheid die zich halverwege tussen seksueel en aseksueel bevindt.
Iemand die demiseksueel is ervaart geen seksuele aantrekkingskracht totdat hij of zij een sterke emotionele band met iemand aangaat. Over het algemeen voelen demiseksuelen zich tot geen van de geslachten seksueel aangetrokken; maar wanneer een demiseksueel een emotionele band heeft met een ander, kan zij of hij wel seksuele aantrekkingskracht en lust ervaren ten opzichte van die ene specifieke persoon.

Grijze A's

De wereld van aseksualiteit en seksualiteit is niet zwart-wit; sommige mensen identificeren zichzelf ergens in het grijze gebied tussen beide uitersten. Mensen die zichzelf omschrijven als grijze A zijn onder andere mensen die:

 • doorgaans geen seksuele aantrekkingskracht ervaren maar soms wel;
 • wel seksuele aantrekkingskracht ervaren, maar een laag libido hebben;
 • technisch gesproken seksueel zijn, maar die dit niet als een belangrijk deel van hun leven zien en zich niet identificeren met de gebruikelijke seksuele cultuur;
 • zowel seksuele aantrekkingskracht als geslachtdrift ervaren, maar niet in een dergelijke mate dat ze er ook iets mee willen doen;
 • functioneel aseksueel zijn en seksuele gevoelens ervaren waar ze niets mee doen;
 • mensen die wel kunnen genieten van seks en er ook behoefte aan kunnen hebben, maar slechts onder zeer beperkte en specifieke omstandigheden;
 • mensen die sommige delen van seksualiteit ervaren maar niet alle.

Wat is aseksualiteit niet

Geen libido
Bij sommige mensen ontbreekt het libido geheel. De term non-libidoïsme wordt vaak onterecht gebruikt als synoniem voor aseksualiteit, maar er is wel degelijk verschil. Het (niet) hebben van libido staat los van seksuele oriëntatie. Een non-libidoïst heeft helemaal geen seksuele gevoelens, maar een aseksueel persoon kan deze wel hebben; zij/hij ervaart alleen geen seksueel verlangen naar een ander.
Frigiditeit, impotentie, anorgasmie, vaginisme
Dit zijn termen uit de medische wereld, die problemen benoemen rond het seksueel verkeer. Deze problemen komen ook bij seksuele mensen voor, en zijn vaak te behandelen. Bij aseksualiteit is behandelen niet aan de orde omdat het een geaardheid is, net als hetero-, homo-, of biseksualiteit.
Platonische liefde
Platonische liefde of een platonische relatie is een liefdesrelatie waaraan geen seksueel handelen (lichamelijke liefde) of begeerte te pas komt: een innige vriendschap, een liefde zonder lichamelijke wensen. Dit doen de partners uit vrije keus. Aseksualiteit is geen vrije keus, maar een geaardheid.
Celibaat
Celibaat is eveneens een bewuste keuze om, vaak uit religieuze motieven, zich te onthouden van seks en liefdesrelaties. Het zegt niets over de seksuele geaardheid of gerichtheid van de persoon.
Maagdelijkheid
Omdat aseksuelen geen seksuele aantrekking tot anderen ervaren, kan het verkeerde beeld ontstaan dat aseksuelen maagd zijn.
Natuurlijk bestaan er aseksuelen die nog maagd zijn, maar omdat aseksuelen wel degelijk in staat zijn tot het hebben van seks, zijn er ook genoeg aseksuelen die wel seksueel actief zijn, of geweest zijn.
Sommige aseksuelen zullen hebben geëxperimenteerd om achter hun geaardheid te komen, anderen hebben misschien een relatie met een seksueel persoon.
Het gaat hier echter om persoonlijke keuzes. Voor de éen is het makkelijker dan voor de ander om zijn of haar grenzen te verschuiven of te overschrijden om aan de behoeften de seksuele partner tegemoet te kunnen komen.